Loại tệp GMANIFEST

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp GMANIFEST là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GMANIFEST hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GMANIFEST là gì?

Tệp .GMANIFEST là tệp kê khai Tiện ích Google Desktop .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GMANIFEST

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GMANIFEST cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GMANIFEST của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở GMANIFEST khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GMANIFEST nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GMANIFEST cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Google Desktop Google Desktop
Plugin Câu chuyện Hàng đầu của Digg Plugin Câu chuyện Hàng đầu của Digg
McAfee SecurityCenter McAfee SecurityCenter
Google Desktop Search Google Desktop Search