Loại tệp GFT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GFT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GFT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GFT là gì?

Tệp GFT có nhiều mục đích sử dụng và Cây gia đình GSP là một trong số đó.

Cây gia đình GSP

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GFT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GFT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở GFT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng GFT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GFT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mẫu biểu đồ dòng chảy Patton-Patton 4

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GFT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Gadwin GeForms Gadwin GeForms
Gia phả Gia phả
FTREE FTREE
G / Ứng dụng công nghệ G / Ứng dụng công nghệ