Loại tệp GFA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GFA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GFA hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GFA là gì?

Tệp .GFA là tệp Mã nguồn được mã hóa GFA-BASIC .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GFA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GFA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GFA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở GFA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GFA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GFA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chuyên gia Tái tạo Tai nạn Chuyên gia Tái tạo Tai nạn
Bộ công cụ toán học Graphica Bộ công cụ toán học Graphica
Trình phát AVS 3D Trình phát AVS 3D
Microsoft PhotoDraw Microsoft PhotoDraw