Loại tệp G722

- Sự thật nhanh chóng

Tệp G722 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp G722 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp G722 là gì?

Tệp .G722 là tệp Âm thanh G.722 thô .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp G722

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở G722 tương thích với loại tệp G722 cụ thể này.

Chương trình mở tệp âm thanh Raw G.722

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022