Loại tệp G3

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp G3 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp G3 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin G3 là gì?

Tệp .G3 là tệp Bitmap FAX Raw Nhóm 3 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp G3

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp G3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp G3 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở G3 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 4 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp G3 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp G3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IrfanView IrfanView
GIMP GIMP
Nhà thiết kế Altium Nhà thiết kế Altium
ImageMagick ImageMagick
MysticThumbs MysticThumbs
Altium Designer Summer Altium Designer Summer
Altium Designer Summer Viewer Altium Designer Summer Viewer
Altium Designer Winter Altium Designer Winter
Protel DXP Protel DXP
Trình duyệt ảnh 3D Trình duyệt ảnh 3D