Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .FWU

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .FWU là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .FWU? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .FWU.

Phần mở rộng tệp .FWU là gì?

Phần mở rộng tệp .FWU đã được phân loại là Tệp dữ liệu khác nhau.

.FWU là bản cập nhật chương trình cơ sở của Ricoh

Phần mở rộng tệp fwu được liên kết với một số thiết bị (máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim, máy in, máy chiếu, v.v.) được phát triển bởi công ty Ricoh của Nhật Bản.

Tệp fwu lưu trữ bản cập nhật chương trình cơ sở cho các thiết bị này.


Làm thế nào để mở:

Bạn chỉ áp dụng các tệp phần sụn này bằng phần mềm Ricoh.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Nói chung, các tệp phần sụn không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .FWU

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .FWU. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .FWU hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .FWU để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)