Loại tệp FSM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FSM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FSM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FSM là gì?

Các tệp FSM có nhiều mục đích sử dụng và Farandole Composer Sample là một trong số đó.

Mẫu trình soạn nhạc Farandole

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FSM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FSM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở FSM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FSM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FSM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình FlexSim

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FSM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Flexsim Flexsim
Biên tập viên FSM Biên tập viên FSM
FSMap FSMap
FlowStone FlowStone
FisherSolve FisherSolve
Crimson Editor SVN286 Crimson Editor SVN286
FileSavvy FileSavvy