Loại tệp FRG

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FRG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FRG hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FRG là gì?

Tệp .FRG là tệp Dự án Giả mạo âm thanh .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FRG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FRG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FRG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở FRG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 2 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FRG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FRG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sound Forge Audio Studio Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Pro Sound Forge Pro
Sony Sound Forge Sony Sound Forge
FebDok FebDok