Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .FPFV

  • Nhà phát triển: Intermedia
  • Thể loại: Tập tin Misc

Các tệp .FPFV là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .FPFV? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .FPFV.

Phần mở rộng tệp .FPFV là gì?

Phần mở rộng tệp .FPFV được tạo bởi Intermedia. .FPFV đã được phân loại là Tập tin Khác.

.FPFV là tệp được bảo vệ khỏi vi-rút

Tệp được mã hóa được Intermedia Earth đánh dấu là không có vi rút; có thể được người dùng bảo vệ bằng mật khẩu.

Cách khắc phục sự cố với tệp .FPFV

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .FPFV. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .FPFV hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .FPFV để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)