Loại tệp FPD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FPD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FPD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FPD là gì?

Các tệp FPD có nhiều mục đích sử dụng và Trình điều khiển Máy in Patton-Patton Flow Charting 3 là một trong số chúng.

Trình điều khiển máy in Patton-Patton Flow Charting 3

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FPD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FPD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở FPD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FPD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FPD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • TMT Pascal cho mã đối tượng DOS
  • TMT Pascal cho mã đối tượng OS / 2

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FPD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bắt đầu ứng dụng Bắt đầu ứng dụng
Nhà thiết kế bảng điều khiển phía trước Nhà thiết kế bảng điều khiển phía trước
Nhà thiết kế Frontplatten Nhà thiết kế Frontplatten
Play Designer Play Designer
KẾT THÚC KẾT THÚC
Ứng dụng Smart Tool Win32 Ứng dụng Smart Tool Win32
Mathpad Plus - Phân số và Số thập phân exe Mathpad Plus - Phân số và Số thập phân exe
FlexPro FlexPro
Xem Resources.dll để biết chi tiết Xem Resources.dll để biết chi tiết