Loại tệp FP7

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FP7 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FP7 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FP7 là gì?

Tệp .FP7 là tệp Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro .

Các tệp có phần mở rộng tệp .fp7 thường được liên kết với phần mềm FileMaker Pro phiên bản 7 trở lên. Các tệp FP7 chứa các tệp cơ sở dữ liệu đã được tạo bằng phần mềm FileMaker Pro. Các tệp cơ sở dữ liệu này có thể chứa văn bản tùy chỉnh, biểu mẫu, nút, bảng và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác.

Cách mở tệp FP7

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở FP7 tương thích với loại tệp FP7 cụ thể này.

Chương trình mở tệp Cơ sở dữ liệu FileMaker Pro

FileMaker Pro FileMaker Pro Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FP7 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FP7 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nhà phát triển FileMaker Nhà phát triển FileMaker
MiDoc-online LITE miễn phí MiDoc-online LITE miễn phí
Ứng dụng khách mạng hỗ trợ nhà để xe Ứng dụng khách mạng hỗ trợ nhà để xe
Thống kê Ngoại thương Thụy Sĩ - - - def Thống kê Ngoại thương Thụy Sĩ - - - def