Loại tệp FONT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp FONT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tập tin FONT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FONT là gì?

Các tệp FONT có nhiều mục đích sử dụng và Phông chữ Amiga Bitmap là một trong số đó.

Phông chữ Amiga Bitmap

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FONT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FONT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FONT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở FONT duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FONT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FONT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Phông chữ DemoManiac

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FONT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp FONT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SciTE SciTE