Loại tệp FOG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp FOG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FOG hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FOG là gì?

Tệp .FOG là tệp Phông chữ Người viết phông chữ .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FOG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FOG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FOG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở FOG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 1, 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FOG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FOG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Người viết phông chữ Fontlab Người viết phông chữ Fontlab
Người viết phông chữ Người viết phông chữ