Loại tệp FND

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FND là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FND hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FND là gì?

Tệp .FND là tệp Tìm kiếm đã Lưu của Windows Explorer .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FND

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FND cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FND của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở FND khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FND nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FND cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
RISAFoundation RISAFoundation
Thời gian biểu Thời gian biểu
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Futura Futura
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
cDMS cDMS
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player