Loại tệp FML

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FML là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FML hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FML là gì?

Các tệp FML có nhiều cách sử dụng và Dự án FCEditor XML là một trong số đó.

Dự án XML FCEditor

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FML

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FML cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FML của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở FML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 1 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FML

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FML, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thư viện công cụ FM của Oracle

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FML. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FML cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

pCon.planner pCon.planner
GetRight GetRight
OmniForm Premium OmniForm Premium
Formulator Express Formulator Express
form-Z form-Z
formZR formZR
Hermitech Formulator Hermitech Formulator