Loại tệp FLS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FLS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FLS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FLS là gì?

Các tệp FLS có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu âm thanh Flash Lite Sound Bundler là một trong số chúng.

Dữ liệu âm thanh Flash Lite Sound Bundler

Các tệp này là các tệp âm thanh được sử dụng với Adobe Flash Lite, một nền tảng phát triển di động lỗi thời. Các tệp FLS chứa một bộ sưu tập các tệp âm thanh dành cho thiết bị di động. Nó hỗ trợ cả định dạng MIDI, MFi, MP3 và âm thanh. Thiết bị sẽ chọn định dạng tốt nhất từ ​​gói.

Cách mở tệp FLS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FLS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FLS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở FLS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 28 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FLS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FLS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp dữ liệu nén SaveRam2
  • Tệp nguồn Flashcard WinFlash

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FLS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FLS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Reader Microsoft Reader
Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử
Phần mềm Luật gia đình Phần mềm Luật gia đình
HSC Sim HSC Sim
EST EST
WinFlash Basic WinFlash Basic
Nhà giáo dục WinFlash Nhà giáo dục WinFlash
Ứng dụng 3DReshaper Ứng dụng 3DReshaper