Loại tệp FL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin FL là gì?

Phần mở rộng tệp .fl được ứng dụng Adobe Flash sử dụng phổ biến nhất. Khi tệp dự án flash được tạo bằng phần mềm Adobe Flash, phần mở rộng tệp .fl sẽ được cấp cho tệp.

Phần mở rộng tệp .fl cũng được sử dụng cho các tệp định dạng âm thanh nổi và tệp trò chơi đã lưu của Freelancer.

Cách mở tệp FL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở FL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

COMSOL Multiphysics COMSOL Multiphysics
Ảnh chụp nhanh COMSOL Multiphysics Ảnh chụp nhanh COMSOL Multiphysics
PcGive PcGive
OxMetrics Enterprise OxMetrics Enterprise
COMSOL COMSOL