Loại tệp FEM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FEM là gì và cách mở chúng

Bạn có gặp sự cố khi mở một tệp FEM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FEM là gì?

Các tệp FEM có nhiều mục đích sử dụng, và Mô hình Algor FEMPRO là một trong số đó.

Mô hình Algor FEMPRO

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FEM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FEM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FEM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở FEM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FEM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FEM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình từ tính phương pháp phần tử hữu hạn

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FEM. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp FEM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PowerDesigner PowerDesigner
ứng dụng femm ứng dụng femm
Power Designer Power Designer
PFE PFE
Trình chỉnh sửa biểu mẫu đấu thầu Trình chỉnh sửa biểu mẫu đấu thầu
CADRE Pro CADRE Pro
Timidi95 Timidi95
MicroFEM MicroFEM
CADRE Lite CADRE Lite
PowerDesigner Viewer PowerDesigner Viewer