Loại tệp FDT

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FDT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FDT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FDT là gì?

Tệp .FDT là tệp Mẫu FormDocs .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FDT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FDT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở FDT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 2 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FDT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bản thảo cuối Bản thảo cuối
FlashDevelop RTM dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RTM dành cho Microsoft.NET
FlashDevelop dành cho .NET FlashDevelop dành cho .NET
FlashDevelop RTM cho Microsoft.NET Runtime FlashDevelop RTM cho Microsoft.NET Runtime
Bộ công cụ phát triển FLASH Bộ công cụ phát triển FLASH
Trình chỉnh sửa bảng dữ liệu Unitronics Trình chỉnh sửa bảng dữ liệu Unitronics
OptiFDTD OptiFDTD
Cơ bản về Tầm nhìn Tài sản ABB Cơ bản về Tầm nhìn Tài sản ABB
FormDocs FormDocs
FlashDevelop RC1 dành cho Microsoft.NET FlashDevelop RC1 dành cho Microsoft.NET