Loại tệp FD2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FD2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FD2 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FD2 là gì?

Tệp .FD2 là tệp EasyPrint PictureMate Borders .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FD2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FD2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FD2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở FD2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 1 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FD2. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FD2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thuế Lacerte 2012 Thuế Lacerte 2012
Thuế Lacerte năm 2002 Thuế Lacerte năm 2002
In ảnh dễ dàng EPSON In ảnh dễ dàng EPSON