Loại tệp FCW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FCW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FCW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FCW là gì?

Tệp .FCW là tệp Bản vẽ FastCAD dành cho Windows .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FCW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FCW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FCW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở FCW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 2 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FCW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FCW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

FastCAD FastCAD
Khởi chạy CC3 Khởi chạy CC3
Xem32 Xem32
EasyCAD EasyCAD
SMART Meeting Pro SMART Meeting Pro
Người vẽ bản đồ chiến dịch Người vẽ bản đồ chiến dịch
EasyEL EasyEL
EasyEL32 EasyEL32