Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .FCPBUNDLE

  • Nhà phát triển: Apple
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .FCPBUNDLE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .FCPBUNDLE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .FCPBUNDLE.

Phần mở rộng tệp .FCPBUNDLE là gì?

Phần mở rộng tệp .FCPBUNDLE được tạo bởi Apple. .FCPBUNDLE đã được phân loại là Tệp Dữ liệu.

.FCPBUNDLE là Thư viện Final Cut Pro

Thư viện được tạo và sử dụng bởi Final Cut Pro X (FCPX), một trình biên tập video chuyên nghiệp; chứa các tệp tạo nên thư viện trong FCPX, bao gồm tệp .FLEXOLIBRARY, tệp .FCPEVENT mô tả sự kiện và tệp .PLIST chứa siêu dữ liệu sao lưu.

Tệp FCPBUNDLE nằm trong thư mục sau:
MacHD / Library / Users / [tên người dùng] / Movies / Final Cut Backups

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Thư viện Final Cut Pro
Mac
Apple Final Cut Pro X

Cách khắc phục sự cố với tệp .FCPBUNDLE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .FCPBUNDLE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .FCPBUNDLE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .FCPBUNDLE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)