Loại tệp FBP7

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FBP7 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FBP7 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FBP7 là gì?

Tệp .FBP7 là tệp Dự án FinalBuilder 7 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp FBP7

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp FBP7 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp FBP7 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở FBP7 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 12 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FBP7. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FBP7 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

FinalBuilder FinalBuilder