Loại tệp câu hỏi thường gặp

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp Câu hỏi thường gặp là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp Câu hỏi thường gặp hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp câu hỏi thường gặp là gì?

Phần mở rộng tệp Câu hỏi thường gặp cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp Câu hỏi thường gặp cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp Câu hỏi thường gặp và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về các tệp Câu hỏi thường gặp mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp Câu hỏi thường gặp

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp Câu hỏi thường gặp cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp Câu hỏi thường gặp của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 15 công cụ mở Câu hỏi thường gặp khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp Câu hỏi thường gặp nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp Câu hỏi thường gặp cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Futura Futura
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
cDMS cDMS
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player
OAGCDP OAGCDP
Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập
Center@Mail.Ru - EU Center@Mail.Ru - EU
AViCAD Professional AViCAD Professional
Sức mạnh áp đảo Sức mạnh áp đảo
Trình duyệt MasterClips MediaPaq Trình duyệt MasterClips MediaPaq