Loại tệp EXD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp EXD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp EXD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp EXD là gì?

Tệp có chứa phần mở rộng tệp .exd là tệp bộ đệm ẩn được sử dụng bởi các tài liệu Microsoft Office khác nhau. Các tệp EXD này lưu trữ thông tin đã lưu trong bộ nhớ cache liên quan đến các điều khiển ActiveX đã được chèn vào tài liệu Office.

Điều khiển là các đối tượng máy tính được lưu trữ trong Hộp công cụ Điều khiển của sản phẩm Microsoft Office được liên kết. Hộp kiểm, nút tùy chọn và hộp văn bản là ví dụ về các điều khiển mà ứng dụng có thể sử dụng.

Mỗi lần điều khiển ActiveX được chèn vào tài liệu Office, một tệp EXD sẽ được tạo. Điều này cho phép chèn các điều khiển bổ sung nhanh hơn.

Các tệp EXD là các tệp tạm thời được ứng dụng tự động xóa khi tệp đó không còn cần thiết nữa.

Cách mở tệp EXD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp EXD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp EXD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở EXD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp EXD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp EXD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Biểu thức đỉnh cao Biểu thức đỉnh cao
Toán học giai đoạn chính của Testbase Toán học giai đoạn chính của Testbase