Loại tệp ETF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ETF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ETF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ETF là gì?

Phần mở rộng tệp ETF cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp ETF cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp ETF và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang liên tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp ETF mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp ETF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ETF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ETF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 công cụ mở ETF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ETF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ETF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Finale Finale
Finale PrintMusic Finale PrintMusic
PrintMusic PrintMusic
Garritan Ambiance Installer Garritan Ambiance Installer
Finale Allegro Finale Allegro
Finale SongWriter Finale SongWriter
Ciel Liasse cá Ciel Liasse cá
XLPlot XLPlot
Trực quan hóa Teamcenter Trực quan hóa Teamcenter
PrintMusic!  cửa sổ lông thú PrintMusic! cửa sổ lông thú
QuickXpense QuickXpense
Thuế thu nhập Hoa Kỳ 2011 đối với bất động sản & quỹ tín thác Thuế thu nhập Hoa Kỳ 2011 đối với bất động sản & quỹ tín thác
EpsilonTest EDITOR EpsilonTest EDITOR