Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ERX

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .ERX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ERX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ERX.

Phần mở rộng tệp .ERX là gì?

Phần mở rộng tệp .ERX được tạo bởi Microsoft Corporation. .ERX đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.ERX là mô hình Dữ liệu ER

Phần mở rộng tệp erx liên quan đến tệp mô hình Dữ liệu ER được tạo bằng công cụ Kỹ thuật đảo ngược.

Công cụ Reverse Engineering cho phép bạn hình dung mô hình ứng dụng trong Microsoft Dynamics AX bằng cách cho phép bạn tạo nhiều loại mô hình khác nhau.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Visio hoặc ERwin để nhập tệp * .erx.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Sử dụng Visio để xuất tệp * .erx sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ERX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ERX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ERX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ERX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)