Loại tệp ERS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ERS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ERS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ERS là gì?

Các tệp ERS có nhiều mục đích sử dụng, và Earth Resource Mapping Raster là một trong số chúng.

Máy kiểm tra bản đồ tài nguyên trái đất

Các tệp ERS này chứa hình ảnh và siêu dữ liệu được sử dụng trong ER Mapper Raster, một phần mềm lập bản đồ tài nguyên Trái đất. Các tệp ERS được sử dụng bởi các ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản để khai thác các hình ảnh vệ tinh và trên không về các vị trí tài nguyên.

Cách mở tệp ERS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ERS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ERS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở ERS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ERS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ERS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hình dạng thực tế đàn hồi

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ERS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ERS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cục gôm Cục gôm
SecSigner SecSigner
Chuỗi tiến trình Chuỗi tiến trình
HÌNH ẢNH ERDAS HÌNH ẢNH ERDAS
người đọc digiSeal người đọc digiSeal