Loại tệp EPX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp EPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp EPX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp EPX là gì?

Tệp .EPX là tệp Rational Software Architect Pro .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp EPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp EPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp EPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở EPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 7 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp EPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp EPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Piranesi Piranesi
EISC Studio EISC Studio
Người xem nghi can Người xem nghi can
EDWin XP EDWin XP
EasyPlanEx miễn phí EasyPlanEx miễn phí