Loại tệp EPP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp EPP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp EPP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp EPP là gì?

Các tệp EPP có nhiều mục đích sử dụng và EasyPrint Preview là một trong số đó.

Xem trước EasyPrint

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp EPP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp EPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp EPP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở EPP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng EPP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp EPP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • EditPad Pro Project

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp EPP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp EPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Canon Utilities Easy-PhotoPrint Canon Utilities Easy-PhotoPrint
THÊM!  X-treme THÊM! X-treme
Phần mềm Attachmate Phần mềm Attachmate
Máy in áp phích dễ dàng Máy in áp phích dễ dàng
Ứng dụng của nhà sản xuất Ứng dụng của nhà sản xuất
EditPad Pro EditPad Pro
myEXTRA!  Doanh nghiệp myEXTRA! Doanh nghiệp
Piranesi Piranesi
ARCPRESS ARCPRESS
HostExplorer HostExplorer