Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .ENQ

  • Nhà phát triển: Thomson Reuters
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .ENQ là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ENQ? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ENQ.

Phần mở rộng tệp .ENQ là gì?

Phần mở rộng tệp .ENQ được tạo bởi Thomson Reuters. .ENQ đã được phân loại là Tệp dữ liệu. Định dạng của tệp .ENQ là Binary.

.ENQ là Tệp Tùy chọn Tìm kiếm EndNote

Tệp được tạo bởi EndNote, một chương trình được sử dụng để quản lý thông tin trích dẫn; lưu các tùy chọn để thực hiện tìm kiếm trích dẫn; có thể bao gồm khớp tên tác giả, khớp tạp chí, phạm vi ngày hoặc các thông số lọc khác; giúp lưu các tiêu chí tìm kiếm phức tạp; có thể được chuyển giữa những người dùng EndNote để chia sẻ các tùy chọn tìm kiếm.

Bạn có thể tạo tệp ENQ bằng cách nhập tiêu chí tìm kiếm (nhấp vào nút Tìm kiếm Trực tuyến ... trong thanh thư viện ứng dụng để bật tìm kiếm), nhấp vào nút Tùy chọn và chọn "Lưu Tìm kiếm". Bạn có thể tải các tùy chọn tìm kiếm bằng cách nhấp đúp vào tệp ENQ hoặc bằng cách chọn "Tải Tìm kiếm" thay vì "Lưu Tìm kiếm".

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp Tùy chọn Tìm kiếm EndNote
các cửa sổ
Thomson Reuters EndNote
Mac
Thomson Reuters EndNote

Cách khắc phục sự cố với tệp .ENQ

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ENQ. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ENQ hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ENQ để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)