Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ENC2

  • Nhà phát triển: Tập đoàn Samsung
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .ENC2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ENC2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ENC2.

Phần mở rộng tệp .ENC2 là gì?

Phần mở rộng tệp .ENC2 được tạo bởi Tập đoàn Samsung. .ENC2 đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.ENC2 là bản cập nhật chương trình cơ sở được mã hóa của Samsung Galaxy

Phần mở rộng tệp enc2 được liên kết với dòng máy tính bảng và điện thoại thông minh Samsung Galaxy sử dụng hệ điều hành Google Android.

Tệp enc2 lưu trữ bản cập nhật của hệ điều hành được cài đặt trong thiết bị thông minh Galaxy.

Bản cập nhật hệ thống có thể được cài đặt thông qua dịch vụ OTA trong thiết bị hoặc thông qua phần mềm Samsung Kies.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng SamFirm để giải mã các tệp * .enc2.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ENC2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ENC2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ENC2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ENC2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)