Loại tệp EMB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp EMB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp EMB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp EMB là gì?

Tệp .EMB là tệp Thêu thiết kế Wilcom .

Phần mở rộng tệp .emb thường được liên kết với các ứng dụng được sử dụng cho các hoạt động thêu. Các tệp có phần mở rộng .emb chứa thông tin về phần mềm thêu do Wilcom sản xuất. Loại tệp độc quyền này chứa bitmap và thông tin vectơ liên quan đến các mẫu và đồ trang trí.

Mục đích chính của tệp là giúp người dùng nâng cao năng suất bằng cách cung cấp hình ảnh và thuộc tính cho các đối tượng thêu - loại mũi được sử dụng để may các đối tượng, loại và độ bền hiện tại được sử dụng để giữ các loại vải khác nhau.

Tệp .emb cũng chứa thông tin phông chữ thêu được nhúng vô cùng hữu ích trong các dự án có sắp xếp chữ cái.

Cách mở tệp EMB

Chúng tôi đã xác định được 2 công cụ mở EMB tương thích với loại tệp EMB cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Thêu thiết kế Wilcom

Kỳ lạ Kỳ lạ Đã xác minh
Nhà thiết kế Wilcom Nhà thiết kế Wilcom Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp EMB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp EMB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
Nghề thêu Nghề thêu
Unipro UGENE Unipro UGENE
Tajima DG / ML bởi Pulse Tajima DG / ML bởi Pulse
Trình xem SnapGene Trình xem SnapGene
Hệ thống đấm Compucon SA Hệ thống đấm Compucon SA
Barudan Punchant Barudan Punchant
Tùy chỉnh Vip Tùy chỉnh Vip
Wilcom Wilcom