Loại tệp ELF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ELF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ELF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ELF là gì?

Các tệp ELF có nhiều cách sử dụng và Executable Unix là một trong số đó.

Tệp Unix có thể thực thi

ELF là từ viết tắt của Executable Linking Format. Tệp chứa định dạng tệp .elf là tệp hệ thống lưu trữ các chương trình thực thi, thư viện được chia sẻ và kết xuất bộ nhớ.

Định dạng tệp ELF chủ yếu được sử dụng trên hệ điều hành dựa trên Unix. Tuy nhiên, định dạng tệp đa năng này cũng được sử dụng bởi nhiều hệ thống trò chơi phổ biến như Nintendo Wii và hệ thống Sony PlayStation, bao gồm cả PS1, PS2, PS3 và Sony PSP.

Cách mở tệp ELF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ELF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ELF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở ELF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ELF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ELF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp nhật ký EurekaLog

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ELF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ELF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinDS PRO WinDS PRO
Ứng dụng WinDS PRO Ứng dụng WinDS PRO
CodeWarrior CodeWarrior
MagicDisc MagicDisc
Mã Metrowerks Mã Metrowerks
HxD Hex Editor HxD Hex Editor