Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .ECX

  • Nhà phát triển: NetManage
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .ECX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ECX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ECX.

Phần mở rộng tệp .ECX là gì?

Phần mở rộng tệp .ECX được tạo bởi NetManage. .ECX đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.ECX là Tệp cơ sở dữ liệu bị lỗi ECCO

Tệp cơ sở dữ liệu được tạo bằng ECCO, một chương trình quản lý thông tin cá nhân (PIM); có thể chứa dữ liệu bị hỏng mà ECCO không thể đọc được.

Nếu ECCO nhận thấy tệp đã bị hỏng, nó có thể lưu tệp đó bằng phần mở rộng ".ecx" thay vì phần mở rộng tệp .ECO thông thường. Có thể được tạo trong quá trình "Tạo bản sao được đồng bộ hóa".

Cách khắc phục sự cố với tệp .ECX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ECX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ECX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ECX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)