Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .DWDOC

  • Nhà phát triển bởi: DrawWell Technologies
  • Thể loại: Tệp bố cục trang
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .DWDOC là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .DWDOC? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .DWDOC.

Phần mở rộng tệp .DWDOC là gì?

Phần mở rộng tệp .DWDOC được tạo bởi DrawWell Technologies. .DWDOC đã được phân loại là Tệp Bố cục Trang. Định dạng của tệp .DWDOC là Binary.

.DWDOC là Tài liệu DrawWell

Thiết kế hoặc minh họa được tạo ra bởi các công cụ vẽ và tạo tài liệu DrawWell hoặc WorksWell; có thể được sử dụng để lưu các bản trình bày, báo cáo và nhiều loại thiết kế tài liệu khác; hỗ trợ các đối tượng vector và nhiều lớp chỉnh sửa.

WorksWell có thể được coi là phiên bản "Pro" của DrawWell, vì nó hỗ trợ các tính năng bổ sung như biểu đồ, đánh dấu PDF và khả năng báo cáo.

LƯU Ý: WorksWell đã ngừng hoạt động và không còn có sẵn để tải xuống.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu DrawWell
Mac
DrawWell Technologies DrawWell

Cách khắc phục sự cố với tệp .DWDOC

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .DWDOC. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .DWDOC hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .DWDOC để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)