Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .DVPLAYLIST

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .DVPLAYLIST là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .DVPLAYLIST? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .DVPLAYLIST.

Phần mở rộng tệp .DVPLAYLIST là gì?

Phần mở rộng tệp .DVPLAYLIST đã được phân loại là Tệp dữ liệu khác nhau.

.DVPLAYLIST là dữ liệu GamePlan

Phần  mở rộng tệp dvplaylist được liên kết với GamePlan, một phần mềm dành cho hệ điều hành Microsoft Windows.

Tệp dvplaylist lưu trữ một số loại dữ liệu được sử dụng bởi chương trình GamePlan.

GamePlan dường như là một sản phẩm lỗi thời.

Định dạng tệp .DVPLAYLIST không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .DVPLAYLIST không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Loại tệp này không có nghĩa là để mở trực tiếp, không có phần mềm nào có thể mở và làm việc trực tiếp với nó, hoặc không có thông tin sẵn có trong các nguồn công khai về cách mở loại tệp này. Đây thường là trường hợp của một số tệp dữ liệu nội bộ, bộ nhớ đệm, tệp tạm thời, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .dvplaylist này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .DVPLAYLIST

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .DVPLAYLIST. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .DVPLAYLIST hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .DVPLAYLIST để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)