Loại tệp DSY

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DSY là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DSY hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DSY là gì?

Tệp .DSY là tệp Daisy Container .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DSY

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DSY cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DSY của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở DSY khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 11 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DSY nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DSY cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CADSTAR CADSTAR
AMIS AMIS
Bộ đồng bộ hóa thư mục AJC Bộ đồng bộ hóa thư mục AJC
DeltaGraph DeltaGraph
DraftingCAD DraftingCAD
Bản nháp PC Bản nháp PC