Loại tệp DRM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DRM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DRM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DRM là gì?

Các tệp DRM có nhiều mục đích sử dụng và Cubase Drum Map là một trong số đó.

Bản đồ Cubase Drum

Các tệp DRM này chứa các bản đồ trống được sử dụng bởi Cubase, một máy trạm âm thanh kỹ thuật số. Bạn không sử dụng các bản đồ trống này với các bộ trống.

Cách mở tệp DRM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DRM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở DRM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DRM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DRM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Trống máy Midi Drum
  • Dữ liệu hệ thống trống của Philips

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DRM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ePapyrus Reader ePapyrus Reader
Cubase Cubase
Trình mô hình DA Trình mô hình DA
Drumlin Drumlin