Loại tệp DPROJ

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DPROJ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DPROJ hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DPROJ là gì?

Tệp .DPROJ là tệp Dự án Delphi .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DPROJ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DPROJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DPROJ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở DPROJ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DPROJ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DPROJ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DxDesigner DxDesigner
Delphi Delphi
Doanh nghiệp / Kiến trúc sư / Ultimate Doanh nghiệp / Kiến trúc sư / Ultimate
EEWrapper EEVX.1.1 EEWrapper EEVX.1.1