Loại tệp DPM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DPM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DPM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin DPM là gì?

Tệp .DPM là tệp Mô hình 3D DeepMesh .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DPM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DPM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DPM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở DPM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DPM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DPM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cất cánh trên màn hình Cất cánh trên màn hình
Trình soạn nhạc chuông Trình soạn nhạc chuông
DataPilot Ringtone Composer DataPilot Ringtone Composer
Phòng chụp ảnh kỹ thuật số Deluxe Phòng chụp ảnh kỹ thuật số Deluxe
Người quản lý chuyên nghiệp Danea Người quản lý chuyên nghiệp Danea