Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .DOX

  • Danh mục: Tệp nhà phát triển

Các tệp .DOX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .DOX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .DOX.

Phần mở rộng tệp .DOX là gì?

Phần mở rộng tệp .DOX đã được phân loại là Tệp nhà phát triển.

.DOX là Tài liệu Người dùng Nhị phân Visual Basic

Tệp chương trình ActiveX được lưu trong quá trình phát triển một dự án ActiveX ở định dạng nhị phân; tương tự như tệp .DOB, nhưng chứa đồ họa và dữ liệu khác không thể lưu ở định dạng văn bản.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tài liệu Người dùng Nhị phân Visual Basic
các cửa sổ
Microsoft Visual Studio
Loại tệp 2:

Tệp tài liệu Doxygen

Nhà phát triển: Dimitri van Heesch Thể loại: Tệp nhà phát triển Định dạng: Văn bản

Tệp được tạo bởi Doxygen, một hệ thống tài liệu cho các ngôn ngữ lập trình như C ++, Java, Python và PHP; chứa các thẻ đánh dấu văn bản và Doxygen, bao gồm các tham chiếu đến tệp mã nguồn và thông số kỹ thuật để tạo tài liệu.

Tệp DOX thường được sử dụng để tạo tài liệu HTML trên Web. Chúng cũng có thể được sử dụng để tạo tài liệu LaTeX.

Loại tệp 3:

Tài liệu MultiMate

Nhà phát triển bởi: Softword Systems Category: Text Files

Tài liệu được tạo bởi MultiMate, một chương trình xử lý văn bản phổ biến vào những năm 1980; chứa văn bản tài liệu và dữ liệu.

MultiMate không còn được sử dụng hoặc hỗ trợ, nhưng các tệp DOX hiện có có thể được mở trong Corel WordPerfect.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu MultiMate
các cửa sổ
Corel WordPerfect X9

Cách khắc phục sự cố với tệp .DOX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .DOX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .DOX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .DOX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)