Loại tệp DOTM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DOTM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DOTM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DOTM là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .dotm được liên kết với ứng dụng phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word. Phần mở rộng tệp .dotm được sử dụng cho các tệp mẫu tài liệu nhúng macro được phần mềm sử dụng.

Các mẫu tài liệu có trong tệp DOTM có thể được sử dụng để tạo nhiều tài liệu, với mỗi tài liệu có cùng định dạng và macro. Điều này ngăn người dùng phải tạo đi tạo lại các cài đặt và macro giống nhau mỗi khi tạo tài liệu mới.

Định dạng tệp DOTM đã được giới thiệu cùng với Microsoft Office 2007 và cũng được sử dụng trong phiên bản 2010.

Cách mở tệp DOTM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DOTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DOTM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DOTM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DOTM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DOTM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft
Văn phòng WPS Văn phòng WPS
Trình xem TextMaker Trình xem TextMaker
TextMaker TextMaker
Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản
LibreOffice LibreOffice
Công cụ chuyển đổi DOTX sang DOCX Công cụ chuyển đổi DOTX sang DOCX
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
CHỈ Ghi chú CHỈ Ghi chú