Loại tệp DOT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DOT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DOT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DOT là gì?

Tệp .DOT là tệp Mẫu Microsoft Word .

Phần mở rộng tệp .dot được sử dụng để lưu trữ các mẫu tài liệu của các phiên bản cũ hơn của ứng dụng xử lý văn bản Microsoft Word.

Microsoft Word, là một phần của bộ ứng dụng Microsoft Office, cho phép người dùng tạo nhiều loại tài liệu. Các tệp DOT được tạo bởi Word chứa các cài đặt được định dạng trước. Định dạng tệp này cho phép người dùng tạo một mẫu với lề, tiêu đề, phông chữ và kiểu trang được chỉ định và áp dụng kiểu mẫu trên nhiều tài liệu Word.

Các tệp DOT thường được sử dụng trong các tiêu đề thư công ty và các biểu mẫu tiêu chuẩn hóa. Một số mẫu DOT được bao gồm trong ứng dụng Microsoft Word, nhưng người dùng có thể tạo các mẫu tùy chỉnh của riêng họ theo nhu cầu xử lý văn bản của riêng họ. Các phiên bản Microsoft Word mới hơn sử dụng tệp mẫu có phần mở rộng tệp .dotx .

Cách mở tệp DOT

Chúng tôi đã xác định được 5 công cụ mở DOT tương thích với loại tệp DOT cụ thể này.

Chương trình mở tệp Mẫu Microsoft Word

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh
Microsoft Office Microsoft Office Đã xác minh
Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản Đã xác minh
StarOffice Writer StarOffice Writer Đã xác minh
văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021