Loại tệp DMT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DMT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DMT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DMT là gì?

Các tệp DMT có nhiều mục đích sử dụng và Chuyển bản đồ Atlas Phố DeLorme là một trong số đó.

Chuyển bản đồ Atlas đường phố DeLorme

Các tệp .dmt là các tệp được sử dụng trong Bản đồ Tập bản đồ Đường phố DeLorme, một phần mềm điều hướng được sử dụng trong du lịch và giao hàng. Các tệp .dmt chứa dữ liệu mà người dùng có thể chuyển sang thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính sử dụng Bản đồ DeLorme Street Atlas. Phần mềm này đã lỗi thời và DeLorme đã được Garmin mua lại.

Cách mở tệp DMT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DMT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DMT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DMT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 5 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DMT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DMT, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cài đặt giao diện PTC Creo

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DMT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DMT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SA2011 SA2011
SA2010 SA2010
SA2009 SA2009
Topo9 Topo9
PRESEN MAGIC The Presen PRESEN MAGIC The Presen
SA2008 SA2008
Topo8 Topo8
SA2013 SA2013
SA2012 SA2012
Topo10 Topo10