Loại tệp DM3

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DM3 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DM3 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DM3 là gì?

Tệp .DM3 là tệp Hình ảnh hiển vi kỹ thuật số .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DM3

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DM3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DM3 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở DM3 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 11 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DM3 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DM3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GMS GMS
Gatan DigitalMicrograph Gatan DigitalMicrograph
DataMaster-HD DataMaster-HD
DataMaster2 DataMaster2
Seismovision Seismovision
MOHAAC MOHAAC