Loại tệp DM2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DM2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DM2 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DM2 là gì?

Tệp .DM2 là tệp Mô-đun Delta Music 2 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DM2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DM2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DM2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở DM2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 4 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DM2 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DM2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GMS GMS
Gatan DigitalMicrograph Gatan DigitalMicrograph
Toad Data Modeler Toad Data Modeler
CASE Studio CASE Studio
Phần mềm miễn phí của Trình mô hình dữ liệu Toad Phần mềm miễn phí của Trình mô hình dữ liệu Toad
Ứng dụng SharkPort Ứng dụng SharkPort
Du toan HitoSoft Du toan HitoSoft
HitoCopy HitoCopy
Seismovision Seismovision