Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .DIST-RDB

  • Nhà phát triển: Richard Hughey - Kevin Karplus - Anders Krogh
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .DIST-RDB là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .DIST-RDB? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .DIST-RDB.

Phần mở rộng tệp .DIST-RDB là gì?

Phần mở rộng tệp .DIST-RDB được tạo bởi Richard Hughey - Kevin Karplus - Anders Krogh. .DIST-RDB đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.DIST-RDB là tệp chấm điểm SAM

Phần mở rộng tệp DIST-RDB được liên kết với SAM (Căn chỉnh và mô hình trình tự). Tệp .dist-rdb là tệp tính điểm ở định dạng RDB bao gồm số nhận dạng trình tự, độ dài, điểm số và thông tin về phương pháp tính điểm được tạo bằng hmmscore.


Làm thế nào để mở:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách mở định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không được mở hoặc xem trực tiếp. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình được liên kết được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hỗ trợ khách hàng khác.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách chuyển đổi định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không có định dạng, có thể chuyển đổi được. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình liên quan được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích mở rộng, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hình hỗ trợ khách hàng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .DIST-RDB

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .DIST-RDB. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .DIST-RDB hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .DIST-RDB để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)