Loại tệp DIM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DIM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DIM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DIM là gì?

Các tệp DIM có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Hình học Thứ nguyên của Adobe là một trong số đó.

Dữ liệu hình học kích thước Adobe

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DIM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DIM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở DIM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DIM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DIM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hình ảnh đĩa lưu trữ hình ảnh đĩa
  • Hình ảnh đĩa FastCopy DIM
  • Hình ảnh đĩa X68000

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DIM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DIM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

HÌNH ẢNH ERDAS HÌNH ẢNH ERDAS
CHÙM TIA CHÙM TIA
Dimos Dimos
Kích thước Adobe Kích thước Adobe
NincoTrackMap NincoTrackMap