Loại tệp DIG

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DIG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DIG hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DIG là gì?

Các tệp DIG có nhiều mục đích sử dụng và Trình điều khiển Âm thanh Kỹ thuật số Thư viện Giao diện Âm thanh 3 là một trong số chúng.

Thư viện giao diện âm thanh 3 Trình điều khiển âm thanh kỹ thuật số

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DIG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DIG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DIG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DIG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DIG

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DIG, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mạch kỹ thuật số
  • Âm thanh của nhà thiết kế âm thanh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DIG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DIG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sound Forge Audio Studio Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Pro Sound Forge Pro
DigitizeIt DigitizeIt
PcDiag PcDiag
PcDiag PcDiag
Sony Sound Forge Sony Sound Forge
IGEMS IGEMS
DIGEST.desktop DIGEST.desktop
Ứng dụng Digitool Ứng dụng Digitool
NaviModel NaviModel